Política general de privacitat de l'Hotel Ponient Daurada Palace

Ús de dades personals

Informació addicional en matèria de protecció de dades

1. RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U.

Adreça postal: Av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2

43480 Vila-seca (Tarragona)

Telèfon: (+34) 977 779 090

Adreça electrònica: lopd@portaventura.es

 

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?
En compliment del que disposa el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades, i de qualsevol llei nacional aplicable, t’informem que a PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. tractem les dades personals que ens facilites amb les finalitats següents:

  1. Gestionar i facturar la reserva i venda d’entrades a les nostres instal·lacions o les estades als nostres hotels, així com oferir-te de forma òptima el producte i servei sol·licitat.
  2. Enviar-te informació comercial sobre els productes i serveis de PortAventura World, en cas que no t’hi hagis oposat o així ho hagis consentit expressament, marcant la casella que correspongui a l’opció en qüestió, segons s’indiqui en el formulari de reserva del producte contractat, així com enviar-te informació comercial sobre els hotels Pirámide Salou, Vila Centric i Dorada Palace si tens una reserva en algun d’aquests allotjaments. En qualsevol cas, pots manifestar la teva negativa a rebre aquesta mena d’informació o retirar el consentiment en qualsevol moment enviant un correu a lopd@portaventura.es.
  3. Elaboració del teu perfil comercial segons la informació que ens has facilitat per poder fer-te arribar publicitat personalitzada.
  4. Acreditar la teva identitat mitjançant el tractament de la teva imatge (fotografia) en l’accés a les instal·lacions, les atraccions i els serveis que ho requereixin, quan aquestes instal·lacions estiguin incloses en el paquet turístic que s’hagi contractat i només en el cas que així ho hagis consentit.

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Conservarem les teves dades mentre duri la relació contractual, fins que ens demanis que les eliminem o mentre sigui necessari per complir amb les nostres obligacions legals.

Les dades relatives a la imatge es conservaran durant el dia de la visita i se suprimiran un cop finalitzat aquest període.

 

4. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

Les bases legals per al tractament de les teves dades personals per a les finalitats (1) a (3), incloses a l’apartat 2 anterior («Finalitats»), són les següents:

  • Finalitat 1: l’execució d’un contracte relacionat amb la contractació del producte o el servei que ens has sol·licitat.
  • Finalitat 2: satisfacció d’un interès legítim perseguit per Port Aventura Entertainment, S.A.U. o consentiment exprés de l’interessat, segons correspongui, d’acord amb el que s’indica en el formulari de reserva.
  • Finalitat 3: satisfacció d’un interès legítim perseguit per Port Aventura Entertainment, S.A.U. en relació amb l’elaboració de perfils segons fonts internes.
  • Finalitat 4: consentiment de l’interessat. En el supòsit de menors de 14 anys, el consentiment l’han de donar els pares o els tutors legals.

 

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

No cedim les teves dades personals a tercers, excepte si la seva intervenció és necessària per a la gestió de pagaments de productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats).

A més, les teves dades també es poden cedir a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) si ho estableix una norma legal.

 

6. DRETS

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir la confirmació de si a PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. tractem, o no, dades personals que t’afectin.
També tens dret a accedir a les teves dades personals, sol·licitar-ne la rectificació si són inexactes o, si escau, sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades; en aquests casos, només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació familiar, pots oposar-te al tractament de les teves dades. PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. deixarà de tractar les dades, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions ho impedeixin.

També pots exercir el dret a la portabilitat de les dades i retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets, envia’ns una comunicació escrita a l’adreça electrònica lopd@portaventura.es, o a l’adreça postal PORT AVENTURA ENTERTAINMENT, S.A.U. (Assessoria jurídica), av. de l’Alcalde Pere Molas, km 2. 43480 Vila-seca (Tarragona). La sol·licitud d’exercici de qualsevol dels teus drets ha d’anar acompanyada d’una còpia d’un document oficial d’identitat (DNI, carnet de conduir o passaport).
Finalment, t’informem que pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a altres organismes competents per a qualsevol reclamació relacionada amb el tractament de les teves dades personals.

© Informació legal 2023. PortAventura. Tots els drets reservats.